Termeni și condiții

Înainte de a utiliza site-ul www.noagent.ro, sau serviciile oferite de societatea noastră, vă recomandăm să citiți cu atenție termenii și condițiile utilizării Site-ului, respectiv a politicii de prelucrarea a datelor cu caracter personal. În cazul în care nu sunteți de acord cu vreuna din clauzele cuprinse în acest document, vă rugăm să vă restrângeți de la utilizarea Site-ului.

Accesarea și utilizarea Site-ului, inclusiv a oricărei pagini sau secțiuni componente ale acestora, sau a oricărui Serviciu furnizat prin intermediul Site-ului se poate face numai în conformitate cu acest set de Termeni și condiții, care includ Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal și Politica privind cookies.

Site-ul www.noagent.ro (în continuare: ”Site”) este deținut și administrat de S.C. IMO WEB SERVICES S.R.L. (în continuare: ”Administrator”), societatea având următoarele date de identificare:

S.C. IMO WEB SERVICES S.R.L.

Sediu: Str. Borhanciului nr. 26, sc. 3, et. 2, ap. 43

Cluj Napoca, jud. Cluj, 400426

EUID: ROONRC.J12/5/2019

Nr. ONRC: J12/5/03.01.2019

E-mail: office@noagent.ro

 1. Uilizarea site-ului www.noagent.ro presupune acceptarea si exprimarea acordului cu privire la “Termenii și condițiile” prezentate mai jos. S.C. IMO WEB SERVICES S.R.L., în calitate de proprietar și administrator al site-ului www.noagent.ro, își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul site-ului, precum si a “Termenilor și condițiilor”, fără o notificare prealabilă.
 • Drepturile de proprietate intelectuală

Conținutul Site-ului (imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, software, mărci înregistrate) reprezintă integral proprietatea Administratorului și este protejat de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe precum și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială.

Folosirea fără acordul Administratorului a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare. Administratorul poate oferi utilizatorilor, exclusiv printr-un acord scris, dreptul de a folosi un anumit conținut al Site-ului. Acest acord se aplică strict pentru conținutul definit în acordul scris și pentru o perioadă determinată.

 • Societatea furnizează sub forma bazelor de date doar premisele tehnice, prin intermediul cărora sunt transmise informațiile (anunțurile), fără a exercita nici-o influență asupra conținutului anunțurilor. Este în special de subliniat că www.noagent.ro nu reprezintă partea contractuală care intermediază tranzacții imobiliare.

Societatea nu este implicată în relația dintre vânzător și partea interesată de achiziționare sau cumpărător, nici în calitate de intermediar, nici în calitate de parte contractuală sau reprezentant al unei părți contractuale. Contractele negociate ca urmare a unui anunț inserate pe site-ul www.noagent.ro vor fi încheiate și executate fără participarea Societății.

 • Pentru utilizarea serviciilor, putem solicita Utilizatorului să își exprime acordul cu privire la acest set de termeni și condiții printr-o acțiune specifică, care are semnificația unui consimțământ neechivoc (exemplu: bifarea căsuței specifice ”Am citit și sunt de acord cu termenii și condițiile Site-ului.” Bifând o anumită căsuță, Utilizatorul își dă acordul, în mod expres, să respecte toate clauzele din acest set de Termeni și condiții, precum și orice alți termeni și condiții specifice, aplicabile serviciilor; respectiv ia la cunoștință de condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal conform politicii de confidențialitate, care este parte integrantă din acest set de Termeni și condiții.
 • Platforma www.noagent.ro promovează prin diverse modalități anunțurile inserate de utilizatori.
 • Îndreptățirea Utilizatorilor de a utiliza Site-ul și funcțiile acesteia exista numai în limitele stadiului actual al tehnologiei.
 • Societatea își rezervă dreptul de a restricționa temporar posibilitățile de inserare și de accesare a anunțurilor, dacă acest lucru este necesar datorită limitelor de capacitate, în scopul menținerii siguranței și a integrității serverelor sau pentru implementarea măsurilor tehnice și dacă aceasta servește unei executări corecte și corespunzătoare, sau îmbunătățite, a prestărilor contractuale (lucrări de întreținere). Societatea nu își asumă răspunderea pentru eventualele pierderi/prejudicii materiale și/sau morale rezultate din nefuncționarea corespunzătoarea a Site-ului.
 • Utilizatorul este de acord cu transmiterea anunțurilor publicate pe Site pentru a beneficia de o expunere mai mare. În acest scop Utilizatorul își dă acordul cu privire la transmiterea textului public al anunțului, a fotografiilor atașate la anunț cât și a datelor de contact publicate pe anunțul respectiv.
 • Societatea poate lua următoarele măsuri dacă există suficiente indicii că un Utilizator a încălcat prevederile legale, drepturile terților sau prezentele Termeni și condiții sau dacă Societatea deține orice alt interes legitim:
 • ștergerea anunțurilor sau altor conținuturi inserate pe Site;
 • întârzierea anunțurilor sau altor conținuturi inserate pe Site;
 • emiterea de avertismente către Utilizatori;
 • limitarea sau restricționarea (temporară sau permanentă) a utilizării Site-ului.
 1. Societatea poate șterge anunțurile dacă acestea încalcă acest set de Termeni și condiții, drepturile unor terți prin conținutul sau prin modul lor de prezentare, sau orice prevederi legale aplicabile.
 1. Societatea poate restricționa în mod final și definitiv accesul unui Utilizator la Site, dacă acesta a încălcat în mod repetat prezentele Termeni și condiții sau dacă a făcut acest lucru în circumstanțe deosebit de grave, sau dacă există alte motive importante.
 1. Atunci când accesul unui Utilizator este restricționat, acesta nu mai poate utiliza pagina www.noagent.ro.
 1. Utilizatorii pot oricând denunța unilateral contractul de utilizare. În acest scop, un participant poate solicita ștergerea contului de Utilizator oricând.
 1. Societatea poate denunța unilateral contractul de utilizare oricând, cu un preaviz de denunțare unilaterală de 15 zile. Dreptul de restricționare a accesului rămâne neafectat.
 1. Utilizatorul este singurul responsabil pentru conținutul anunțurilor. Societatea nu verifică anunțurile în ceea ce privește corectitudinea sau caracterul complet. Societatea nu garantează pentru corectitudinea sau caracterul complet al anunțurilor.
 1. Societatea exclude orice garanție și răspundere pentru conformitatea anunțurilor cu prevederile legale.
 1. Societatea exclude în special orice garanție sau răspundere care derivă din faptul că contractele de vânzare-cumpărare negociate sau încheiate pe baza anunțurilor publicate pe Site nu sunt valabile în conformitate cu legislația aplicabilă, sau au drept rezultat dezavantaje juridice sau economice pentru una sau ambele părți ale contractului de vânzare-cumpărare.
 1. Utilizatorul eliberează Societatea de orice pretenții ale unor terți împotriva Site-ului datorită încălcării drepturilor lor de către anunțul utilizatorului sau de către orice altă utilizare a paginii web www.noagent.ro de către utilizator. Prin aceasta, utilizatorul își asumă și obligația de suportare a cheltuielilor necesare pentru apărarea drepturilor Societății, inclusiv orice taxe judiciare și legale. Această regulă nu se aplică daca, și în măsura în care, utilizatorul nu este responsabil pentru încălcarea drepturilor.
 1. Pentru a face căutarea proprietăților cât mai interesantă și mai plină de succes, Societatea depune toate eforturile pentru actualizarea bazelor sale de date. De aceea, Utilizatorii trebuie să șteargă sau să solicite ștergerea anunțurilor de îndată ce proprietatea din ofertă a fost vândută/închiriată, sau dacă nu mai este disponibilă din alte motive.
 • Utilizatorii pot căuta proprietăți în bazele de date ale Site-ului exclusiv prin intermediul motoarelor de căutare oferite de Site. Nu este permisă căutarea proprietăților eludând motoarele de căutare, în special prin utilizarea programelor de căutare pentru accesarea bazelor de date ale site-ului www.noagent.ro.
 • Utilizatorul nu poate lua nici-o măsura care poate avea drept rezultat suprasolicitarea infrastructurii Site-ului sau pe care Utilizatorii nu pot fi așteptați în mod rezonabil să o tolereze. Utilizatorilor nu li se permite blocarea, rescrierea sau modificarea conținutului generat de administratorii site-ului sau crearea în nici-un alt mod a unei perturbări prin imixtiunea cu site-ul www.noagent.ro.
 • În cazuri de forță majoră, Societatea va fi eliberată de obligația sa de executare. Vor fi considerate forță majoră toate evenimentele neprevăzute, precum și acele evenimente pentru ale căror efecte legate de executarea contractului nu este responsabila niciuna dintre părți. Nu va rezulta nici-o pretenție pentru Utilizatori pentru defecțiuni pentru care Societatea nu este responsabilă.
 • Cu excepția conduitei intenționate sau a culpei grave a reprezentanților legali a Societății în executarea obligațiilor sale, răspunderea Societății va fi limitată cantitativ la daunele tipice previzibile în momentul încheierii contractului.
 • Drepturile și obligațiile părților, impuse de prezentul acord, precum și toate efectele juridice pe care le produce acest set de Termeni și condiții, vor fi interpretate și guvernate de legislația aplicabilă în România. În privința oricăror neînțelegeri, părțile se obligă să încerce rezolvarea acestora în mod amiabil. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi adus spre soluționare în fața instanțelor competente material și teritorial de la sediul Societății.

Politica de confidențialitate

Prelucrarea datelor cu caracter personal

S.C. IMO WEB SERVICES S.R.L. (sediu: Cluj Napoca, str. Borhanciului, nr. 26, sc. 3, et. 2, ap. 43, jud. Cluj; Nr. ONRC: J12/5/2019, C.U.I.: 40369334; e-mail: office@noagent.ro; telefon: 0758091566) este operatorul exclusiv de date cu caracter personal ale Utilizatorilor colectate și prelucrate prin intermediul site-ului www.noagent.ro. Reprezentantul legal al societății este: Veres Attila (e-mail: office@noagent.ro, telefon: 0758091566)

Administratorul prelucrează o serie de date cu caracter personal ale Utilizatorilor, atunci când utilizează site-ul www.noagent.ro, sau serviciile oferite de Societate.

Toate prevederile prezentei secțiuni din termenii și condițiile de utilizare a Site-ului sunt în concordanță cu dispozițiile Regulamentului European nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

 1. Drepturile Utilizatorilor conferite de  Regulamentul 2016/679/UE:

Regulamentul 2016/679/UE oferă Utilizatorilor mai multe drepturi raportat la prelucrarea datelor personale, care sunt următoarele:

 1. Dreptul de acces

Reprezintă dreptul Utilizatorului de a obține o confirmare din partea Administratorului că datele dumneavoastră personale sunt prelucrate și să vă oferim acces la aceste date, precum și informații despre cum sunt prelucrate.

 • Dreptul la rectificare

Reprezintă dreptul Utilizatorului de a obține din partea Administratorului rectificarea datelor cu caracter personal inexacte.

 • Dreptul la ștergere / Dreptul de a fi uitat

Reprezintă dreptul Utilizatorului de a obține ștergerea datelor cu caracter personal în situația în care este aplicabil unul dintre cazurile prevăzute expres de Regulament.

 • Dreptul la restricționare

Reprezintă dreptul Utilizatorului de a obține restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri: dacă se contestă exactitatea datelor pe o anumită perioadă, suficientă pentru verificarea datelor, dacă prelucrarea este ilegală dar nu se dorește ștergerea datelor doar restricționarea, în cazul în care Administratorul nu mai are nevoie de datele personale în vederea prelucrării însă Utilizatorul o cere pentru apărarea unui drept în instanță, daca Utilizatorul se opune prelucrării pentru intervalul de timp cât se verifică dacă drepturile legitime prevalează asupra drepturilor Utilizatorului.

 • Dreptul la portabilitate

Reprezintă dreptul Utilizatorului de a primi datele care îl privesc și pe care le-a furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, date pe care Utilizatorul le poate transmite altui operator în cazurile expres prevăzute de Regulament.

 • Dreptul la opoziție

Reprezintă dreptul Utilizatorului de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării în temeiul art. 6, alin. 1, lit. e) sau f), ori art. 6, alin. 1 a datelor cu caracter personal care îl privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții.

 1. Datele personale care vor fi prelucrate:

Datele personale solicitate prin intermediul Site-ului si care va vor fi prelucrate sunt următoarele: nume și prenume, număr de telefon, adresă, e-mail.

 1.  Scopurile prelucrării:

Datele personale furnizate de Utilizator vor fi folosite în scopul realizării activităților de intermediere imobiliară. Completarea formularelor solicitate echivalează cu o acceptare a Utilizatorului a termenilor și condițiilor de utilizare a Site-ului, respectiv acordul Utilizatorului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu legile aplicabile în vigoare.

În situația în care Utilizatorul dorește să beneficieze de serviciile noastre imobiliare, își dă acordul ca datele furnizate vor fi vizibile și publice pe Site-ul Administratorului, în vederea atingerii obiectului activității a acestuia.

 1. Apărarea drepturilor Utilizatorului:

Drepturile privind protecția prelucrării datelor personale instituite prin Regulamentul 2016/679/UE, le puteți exercita prin intermediul unei cereri scrise, datate și semnate de către dumneavoastră și comunicate către Administrator prin:

 • poștă la următoarea adresa:

Cluj-Napoca, str. Borhanciului nr. 26, sc. 3, et. 2, ap. 43, jud. Cluj.

 • sau prin e-mail la: office@noagent.ro

Dacă Utilizatorul consideră că vreunul dintre drepturile prevăzute de Regulament au fost încălcate, se poate adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Datele de contact al Autorității pot fi accesate pe următorul link: https://www.dataprotection.ro/?page=contact&lang=ro.

Vă aducem la cunoștință ca ne angajăm să aplicăm toate măsurile tehnice și organizatorice necesare în vederea asigurării prelucrării corecte și sigure a datelor personale.

Politica privind cookies și alte tehnologii similare

Administratorul poate seta sau citi module cookies și identificatori de dispozitive atunci când utilizați site-ul www.noagent.ro.

 1. Ce este un cookie?

Un ”Internet Cookie” este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Site-ul Administratorului.

Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Firefox, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard-drive-ul utilizatorului). Cookie-ul stochează anumite informații (spre exemplu, limba preferată sau setări ale paginii web), pe care browserul dumneavoastră ni le poate retransfera atunci când accesați din nou pagina web (în funcție de durata de viață a Cookie-ului).

Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet.

 1. Ce tipuri de cookies există?

Există mai multe feluri de cookies. Clasificarea lor se face în funcție de durata de viață, rolul și sursa acestora, astfel:

a) Tipuri de cookie-uri în funcție de durata de viață:

Cookie-uri de sesiune

Acestea sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe site-ul respectiv sau închide fereastra browserului.

Cookie-uri persistente

Acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament. Cookie-urile persistente le includ și pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de ”third party cookies” (cookie-uri plasate de terți) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru utilizatori.

b) Tipuri de cookie-uri in funcție de rolul acestora

Cookie-uri strict necesare

Aceste tipuri de cookie-uri sunt necesare pentru paginile de internet să funcționeze în mod corespunzător. Modulele cookie strict necesare vă permit să navigați prin site și să beneficiați de caracteristicile sale.

Cookie-uri funcționale

Modulele cookie funcționale înregistrează informații legate de alegerile pe care utilizatorii le fac și le permit, de asemenea, operatorilor de site-uri să personalizeze site-ul conform cerințelor utilizatorului. De exemplu, modulele cookies pot fi utilizate pentru a salva preferințele legate de categorie/segment.

Cookie-uri de performanță și analiză

Aceste tipuri de cookies oferă posibilitatea operatorilor site-urilor de internet să monitorizeze vizitele și sursele de trafic, modul în care utilizatorii interacționează cu pagina de internet sau anumite secțiuni din pagina de internet.

Informațiile furnizate de modulele cookie de analiză ajută operatorii să înțeleagă cum folosesc vizitatorii site-urile și apoi să folosească această informație pentru a îmbunătăți modul în care este prezentat conținutul oferit utilizatorilor.

Cookie-uri de targetare și publicitate

Aceste cookie-uri pot oferi posibilitatea de a monitoriza activitățile online ale utilizatorilor și de a stabili profiluri de utilizatori, care pot fi apoi folosite în scopuri de marketing. Spre exemplu, pe baza cookie-urilor pot fi identificate produsele și serviciile agreate de către un utilizator, aceste informații servind ulterior la transmiterea de mesaje publicitare adecvate către respectivul utilizator.

c) Cookie-uri first party vs cookie-uri third party

Fiecare cookie are un “responsabil” (i.e. site-ul web/domeniul Internet) care plasează respectivul cookie.

Cookie-urile first party (prima parte) sunt plasate de către domeniul Internet/site-ul web accesat de către utilizator (a cărui adresa apare în bara de adrese a browserului).

Un cookie third party (terța parte) este plasat de către un alt domeniu Internet/site web decât cel accesat de către utilizator; acest lucru înseamnă că site-ul web accesat conține si informații provenind de la un site web terț – spre exemplu, un banner publicitar care apare pe site-ul accesat.

d) Conținut încorporat (butoane, aplicații și widgeturi de socializare)

Paginile web permit implementarea unor butoane sau widgeturi de socializare de la un terț, care permit interacțiunea utilizatorilor cu site-urile ale căror butoane sau widgeturi de socializare sunt implementate. Interacțiunea utilizatorului cu butoanele sau widgeturile de socializare de la un terț permite terțului să colecteze unele informații despre acel utilizator, inclusiv adresa IP, informații din antetul paginii și informații despre browser.

e) Cum funcționează cookie-urile de targetare si publicitate?

În general, datele despre activitatea de navigare pe Internet sunt colectate și analizate anonim. Dacă în urma acestei analize reiese un interes specific, un cookie este plasat în calculatorul utilizatorului și acest cookie determină ce reclamă va primi utilizatorul, care se numește publicitate bazată pe interes.

Publicitatea bazată pe interes este un mod de a livra reclame pe website-urile pe care le vizitați și de a le face mai relevante pentru interesele dumneavoastră. Interesele comune sunt grupate în funcție de activitatea de navigare desfășurată anterior, iar utilizatorilor li se servește doar publicitatea care se potrivește cu interesele lor. În acest mod, publicitatea este relevantă și cât se poate de utilă.

 1. Ce tipuri de cookie-uri folosim?

Site-ul folosește următoarele tipuri de cookie-uri:

 1. Cookie-uri necesare

Modulele cookie strict necesare vă permit să navigați pe site și să beneficiați de caracteristicile sale. Fără aceste module cookie, nu vom putea oferi anumite caracteristici.

 • Cookie-uri funcționale

Modulele cookie funcționale înregistrează informații legate de alegerile pe care le-ați făcut și ne permit, de asemenea, să adaptăm site-ul pentru a se potrivi nevoilor și solicitărilor dvs.

 • Cookie-uri de performanță și analiză

Aceste tipuri de cookie ne ajuta să înțelegem cum Utilizatorii folosesc site-ul. Folosim aceste date doar pentru scopul îmbunătățirii Serviciilor și a performanței site-ului. Iată câteva exemple despre cum utilizăm aceste date:

a)         Informații privind secțiunea / secțiunile din site vizitate mai frecvent pentru a ne ajuta să îmbunătățim experiența de navigare a Utilizatorilor;

b)         Gestiunea și soluționarea eventualelor erori de funcționare a Site-ului;

c)         Testări de design pentru a îmbunătăți modul în care Site-ul arată și funcționează.

 • Cookie-uri de targetare și publicitate

Aveți posibilitatea de a vă retrage consimțământul dat pentru utilizarea Cookie-urilor (cu excepția cookie-urilor necesare) la orice moment, prin schimbarea opțiunilor din setările de cookies corespunzătoare.

Desigur, puteți seta browserul dvs. să blocheze și cookie-urile necesare însă site-ul ar putea să nu funcționeze în mod corespunzător. De asemenea, dezactivarea și a altor tipuri de cookie-uri (decât cele necesare) ar putea să afecteze funcționarea sau experiența dvs. la utilizarea site-ului.

 1. Cum pot opri cookie-urile?

Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă că nu veți mai primi/vedea publicitate online.

Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau puteți seta browserul să accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, dacă nu sunteți înregistrat folosind cookie-urile, nu veți putea lăsa comentarii.

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în “Opțiuni” sau în meniul de “Preferințe” al browserului dumneavoastră.

Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteți folosi opțiunea “ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.

Setări cookie în Internet Explorer: https://support.microsoft.com/ro-ro/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Setări cookie în Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Setări cookie în Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Pentru setările cookie-urilor generate de terți, puteți consulta si site-ul:  ww.youronlinechoices.eu/ro.

Informații despre modul în care vizitatorii pot dezactiva utilizarea modulelor cookie de către Google, accesând Setările pentru anunțuri Google. De asemenea, le puteți indica utilizatorilor sa dezactiveze folosirea modulelor cookie de către un furnizor terța parte, accesând pagina de dezactivare Network Advertising Initiative: http://optout.networkadvertising.org/?c=1.